Protokol o prijatí a vybavení reklamácie

POTVRDENIE O VYTKNUTÍ VADY

Internetového obchodu www.marion.sk

Adresa pre komunikáciu: Paciga s.r.o, Zimná 88, Spišská Nová Ves 052 01, Slovenská republika

Označenie kupujúceho:
Adresa kupujúceho:
*Emailový kontakt:
*Telefonický kontakt:
Číslo reklamácie:
Reklamovaný tovar:
Dátum zakúpenia tovaru:
Dátum vytknutia vady:
Dátum prijatia reklamovaného tovaru:
V prípade existencie vady tá bude odstránená do dátumu:
Navrhovaný spôsob vybavenia reklamácie kupujúcim:
*Číslo objednávky:
*Označenie dokladu o kúpe:
*Číslo bankového účtu kupujúceho:
(*-nepovinné údaje)
Kupujúcim popísaná vada tovaru:

…………………………………
Pečiatka a podpis predávajúceho

 

PROTOKOL O VYBAVENÍ VYTKNUTIA VADY

Internetového obchodu www.marion.sk

Adresa pre komunikáciu: Paciga s.r.o, Zimná 88, Spišská Nová Ves 052 01, Slovenská republika

Označenie kupujúceho:
Adresa kupujúceho:
*Emailový kontakt:
*Telefonický kontakt:
Číslo reklamácie:
Reklamovaný tovar:
Dátum zakúpenia tovaru:
Dátum uplatnenia reklamácie:
Dátum prijatia reklamovaného tovaru:
Navrhovaný spôsob vybavenia reklamácie kupujúcim:
*Číslo objednávky:
*Označenie dokladu o kúpe:
*Číslo bankového účtu kupujúceho:
(*-nepovinné údaje)
Vytknutie vady:
□ bolo uznané □ bolo zamietnuté
Spôsob vybavenia reklamácie v prípade jej uznania:
□ výmena za nový kus
□ vrátenie peňazí
□ Zľava z kúpnej ceny
□ Oprava: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
□ Iné:……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vyjadrenie predávajúceho:

………………………………
Pečiatka a podpis